صریر

روز نوشته های بنده

صریر

روز نوشته های بنده

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
امن و شراب بی‌غش معشوق و جای خالی

شعر برای حافظ است :)

از گذاشتن نظرهای خود دریغ نفرمائید ;)

وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ
{سوگند به انجیر و زیتون/(و یا) سوگند به (سرزمین قدسى‏) انجیر و زیتون (شام و بیت المقدس)}
‏تین 1